Vereniging

De vereniging
De oprichtingsdatum van onze vereniging is helaas niet bekend. Een Kamer van Koophandel, zoals we die nu kennen, was er toen nog niet. Meest aannemelijk is dat de oprichtingsdatum ergens tussen 1910 – 1925 ligt. In deze periode zijn veel soortgelijke verenigingen opgericht, veelal ontstaan uit de zogenaamde “Noaberhulp” of andere vormen van onderlinge hulp.

Tot 1 juni 1990 werden de uitvaarten verzorgd door een eigen voorganger (uitvaartleider), maar de tijden zijn veranderd. Het uitvaartwezen, zoals die is geregeld door de overheid, stelt steeds ‘hogere eisen’. Maar ook de uitvaarten op zich zijn veranderd. Het toenmalige bestuur heeft toen gekozen om de uitvaarten door een professionele uitvaartleider te laten verzorgen. Natuurlijk blijft het beheer bij de vereniging.

Samenwerkende organisaties
Begrafenisvereniging Oldehove is via de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen, aangesloten bij de landelijke uitvaartorganisatie Nardus, een koepel van begrafenisverenigingen en uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk.

De Federatie is voornamelijk werkzaam op provinciaal niveau en Nardus meer landelijk.