Lidmaatschap

VOORDELEN VOOR LEDEN VAN BEGRAFENISVERENIGING OLDEHOVE

Vergoedingen:
Ingevolge het bepaalde bij artikel 3 lid 1 van de statuten hebben de leden van de
vereniging, ingeval van overlijden, recht op volgende vergoedingen:

  • diensten uitvaartleider
  • diensten dragers
  • opbaren in de aula
  • gebruik koeltafel
  • laatste verzorging
  • thuisopbaring
  • vervoer (tegemoetkoming in de kosten)
  • nazorg door uitvaartverzorger

Voor leden die door verhuizing hun begrafenis elders willen laten verzorgen is artikel 9 lid 2 van de statuten van toepassing (uitbetaling van de pakketwaarde). Hierbij dient te worden opgemerkt dat leden in dit geval ook de uitvaart kunnen laten verzorgen door ‘een lokale vereniging’. Als deze lokale vereniging ook lid is van de Federatie (landelijke overkoepelende Organisatie tbv de verenigingen), dan dient deze lokale vereniging de uitvaart te verzorgen voor ‘haar’ geldende ledentarief!

Aanvullend verzekeren:
Naast de kosten die de vereniging vergoedt, zijn er de kosten die voor eigen rekening komen, zoals de kosten van advertenties, graf en grafrechten, grafkelder, grafmonument, koffie, en andere kosten die nogal tegen kunnen vallen.

Met een aanvullende verzekering kunnen de niet door de vereniging vergoede kosten worden betaald. Deze aanvullende verzekering kan in principe bij iedere verzekeringsmaatschappij worden afgesloten.

Contributie:
Elk lid van 18 jaar of ouder betaalt contributie. De bedragen zullen automatisch worden geïncasseerd.
Als u toch handmatig over wilt boeken, betaalt u € 4,- extra administratiekosten.

Voor 2021 gelden de volgende bedragen per jaar:
Gezinnen : € 52,50
Alleenstaande met kinderen : € 26,25
Alleenstaande : € 26,25

AVG
Lees hier op welke manier wij uw gegevens gebruiken en welke rechten u hebt.