Bestuur

De taak van het bestuur is in eerste instantie ervoor te zorgen dat de uitvaarten op correcte wijze worden uitgevoerd. Ten tweede is de belangenbehartiging van de leden een belangrijk punt. Het uitvaartwezen is een bedrijfstak geworden waaraan veel regelgeving is verbonden, welke ook gevolgen heeft voor de verenigingen.

Het bestuur probeert meer met haar leden te “communiceren”, hiervoor is deze website een ideaal middel. Leden kunnen op de website informatie omtrent de vereniging lezen en eventueel hierop reageren. Het bestuur is zich ervan bewust dat (nog) niet alle leden met dit medium overweg kunnen, daarom blijft de vereniging haar leden, daar waar nodig, ook via de post informeren. Dit zal in de vorm van een nieuwsbrief gaan.

Verder is er natuurlijk nog de algemene ledenvergadering, deze wordt veelal in de maand maart gehouden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af van haar beleid en worden ook de contributiebedragen en dergelijke vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Johannes Krol

Secretaris:
Gert Berends

Penningmeester:
Teunella de Vries-IJpema

Algemeen bestuurslid:
Dorien Slopsema-Stuurwold